فولاد

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

گزارش بازار سرمایه | یک اردیبهشت

در اولین روز اردیبهشت و دامنه نوسان نامتقارن جدید (منفی 3 و مثبت 6 ) بازار با معاملات منفی و افت بیش از 12.500 واحدی شاخص به کار خود پایان داد. حجم معاملات خرد بازار در حدود 1500 میلیارد تومان بود و خروج پول حقیقی به میزان 580 میلیارد تومان!

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

گزارش بازار سرمایه | بیست و پنج فروردین

ارزش معاملات خرد سهام حدود 3.2 هزار میلیارد تومن بود که با خروج 630 میلیارد تومانی پول همراه بود. نمادهای وتجارت، شپنا، وبملت، وبصادر و فملی با بیشترین خروج پول حقیقی همراه بودند. مهمترین دلیل افت قیمت‌ها در روز جاری عرضه های سنگین در نمادهایی چون فولاد و شستا بود.