مراحل سرمایه‌گذاری در سبدگردان داریوش

مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله نهایی
تکمیل فرم درخواست سرمایه‌گذاری
اقدام اول، تکمیل فرم سرمایه‌گذاری باید توسط شما صورت بگیرد.
تنظیم قرار جلسه
بعد از بررسی درخواست سرمایه‌گذاری شما، کارشناسان شرکت سبدگردانی داریوش جهت تنظیم قرار جلسه با شما تماس خواهند گرفت.
تنظیم پیش‌نویس قرارداد
بعد از بررسی و اعلام نتیجه از سوی شما به کارشناسان ما، یک پیش‌نویس قرارداد با سرمایه‌گذار از سوی ما آماده و برای ایشان ارسال می‌شود.
شروع سبدگردانی
پس از عقد قرارداد سبدگردانی، مدیریت سرمایهٔ شما از سوی شرکت سبدگردان داریوش، شروع می‌شود.

چرا سبدگردان داریوش؟

سبدگردان داریوش با اتکا به تجربه سالیان طولانی مدیران و متخصصان در مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری و تحلیل بازار در حوزه‌های مختلف فعالیت، از جمله در ارکان مختلف بازار سرمایه، توانایی آنالیز بازار سرمایه را به صورتی کاربردی و سود آور دارد. مجموعه تجربه مدیران و کارشناسان به همراه استفاده از امکانات آنالیز اختصاصی مجموعه سبب شده است گروه سرمایه گذاری داریوش علی رغم تاکید بر اولویت داشتن تحلیل بنیادی و لزوم خرید سهام با شرایط بنیادی قوی، در نوسانه‌های بازار با تلفیق تحلیل بنیادی و تکنیکال اقدام به خرید و فروش روزانه و خرید در کف و یا فروش در سقف نمایند که این مساله نقش مهمی در ایجاد بازدهی مازاد بر نرخهای متداول در بازار خواهد داشت.
از دیدگاه کارشناسان داریوش حداکثر سازی منافع مشتریان دارای اهمیت بوده و از این نظر مشتریان سبدگردان داریوش می توانند اطمینان داشته باشند که کارشناسان این شرکت به صورت دایم در حال اعمال مدیریت علمی و تجربی بر پرتفوی آنها می باشند. از این رو مشتریان داریوش می تواند امیدوار باشند که کلیه مزیت‌های سبد گردانی شامل بهره مندی از مدیریت علمی و بهینه را دریافت کرده و به دلیل وابستگی کامل هزینه‌های سبدگردانی به میزان بازدهی قابل تحقق، از حداکثر کوشش کارشناسان سبدگردانی مطمئن باشند.

ادامه