درباره سبدگردان داریوش

شرکت سبدگردان داریوش (سهامی خاص) با سرمایه 4 میلیارد تومان در تاریخ 1399/08/07 تحت شماره 567680 و شناسه ملی 14009543818، در تهران به ثبت رسیده است. همچنین این شرکت با هدف اصلی مدیریت سرمایه و دارایی در تاریخ 1399/08/19 با شماره 11760 در فهرست نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.

آقایان همایون دارابی، علیرضا کیان، سید محمد رضا امامی، سید حمید علماء و حسین رجب‌زاده، رسول جاویدی و علی بهشتی‌منش سهامدارن این شرکت هستند.

خدمات قابل ارائه

نظر به طی نمودن مراحل دریافت مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، سبدگردان داریوش خدمات مدیریت دارایی ها، شامل مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان و سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. با توجه به ریسک و بازده متقاوت سرمایه گذاران در بازار سرمایه، این شرکت وظیفه مدیریت وجوه اشخاص را بر عهده می‌گیرد.

حدود مسئولیت

حدود مسئولیت ها، اختیارات و نیز شرایط فعالیت سبدگردانی داریوش، بر مبنای دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این شرکت بنای خود را بر رعایت جامع و کامل دستورالعمل مذکور قرار داده است.

کارمزد خدمات

کارمزدهای سبدگردانی در چارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس قراردادهای توافقی بین سبدگردان و مشتری مشخص می شود.

محیط قانونی

  • فعالیت شرکت‌های سبدگردان در بازار سرمایه ایران، باید بر اساس ضوابط و قوانین خاصی انجام شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
  • قانون تجارت
  • قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
  • قانون توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
  • قانون و مقررات مبارزه با پولشویی
  • قوانین تأمین اجتماعی، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده