گزارش بازار سرمایه | بیست و نه فروردین

گزارش روزانه بورس اوراق بهادار
یکشنبه – ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

ارزش معاملات رکورد تازه ای زد و تنها 851 میلیارد تومان مجموع ارزش معاملات سهام و حق تقدم بود، که خود گویای احوالات این روزهای بازار سرمایه هست. امروز حقیقی ها 452 میلیارد تومان از بازار خارج نمودند. در جلسه دیروز هیئت مدیره سازمان بورس سه تصمیم مهم در مورد بازار گرفته شد که عبارتند از:

۱ . دامنه نوسان به منفی ۳ و مثبت ۶ تغییر کرد.
۲. درمحاسبات گره مجموع حجم معاملات در ۵روز از ۵درصد به ۲۰۰درصد افزایش یافت.
۳.حجم مبنا در روز گره ۱سهم است.


این مصوبات از ابتدای اردیبهشت اجرا می گردد. این تصمیمات در مقطع فعلی کمکی به بازار سرمایه نخواهد کرد، زیرا لازم است اقدامات در جهت تحریک تقاضا در بازار باشد نه هدایت هوشمند عرضه ها.
جمع ارزش صف های فروش 7034 میلیارد تومان بود و در مقابل تنها 97 میلیارد تومان ارزش صف های خرید.
در مجموع همچنان انتظار خاصی از رشد بازار دیده نمی شود و نقدینگی در حال حاضر در مسیر خروج از بازار قرار دارد.

نقشه بازار بورس به نقل از سایت سهام‌یاب:

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات
نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات
نقشه بازار بورس بر اساس حجم
نقشه بازار بورس بر اساس حجم