سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه
ویژه افراد به شدت ریسک گریز

سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه مطلوب افراد به شدت ریسک گریز است، که درآمدهای ماهیانه نظیر سود سپرده در بازار پول بانک‌ها می خواهند. با ایجاد این نوع سبد شما با ریسک بسیار ناچیز، ماهانه می توانید درآمدی متناسب با سود ابزارهای مالی درون این سبد که عمده آن ابزار کاملا بدون ریسک هستند را دریافت کنید. تلاش سبدگردان در این گونه سبد اینست که براساس مدلهای انتخاب اوراق و ابزار بدون ریسک بازدهی از ابزارهای بازار پول بالاتر باشد.
در این نوع سبد، سبدگردان داریوش با مذاکره با بانکها و ناشران اوراق مشارکت، خرید اوراق دولتی و خصوصی و صندوقهای سرمایه گذاری درآمد ثابت و همچنین در صورت وجود فرصتهای مناسب و بسیار کم ریسک با خرید اندکی سهام (در مواردی که اطمینان بالایی به بازدهی وجود داشته یا موقعیت کاملا امن کافی باشد، نظیر خرید اوراق تبعی همراه سهام) سعی می کند بازدهی بالاتر از بازدهی‌های بدون ریسک نهادهای مالی نظیر بانکها برای شما فراهم کند.

بیشتر بخوانید
با ایجاد این نوع سبد شما با ریسک بسیار ناچیز ماهانه می توانید درآمدی متناسب با سود ابزارهای مالی درون این سبد که عمده آن ابزار کاملا بدون ریسک است دریافت کنید!

نحوه خرید سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه:

شما برای خرید این محصول نیازمند پر کردن فرم درخواست سبدگردانی و ذکر تقاضا برای سبد بدون ریسک با سود نقدی ماهانه هستید. حداقل منابع برای این نوع سبدگردانی یکصد میلیون تومان است. مدت این سبد حداقل سه ماه و حداکثر 5سال است. هر چه مدت زمان سبد بلند مدت تر باشد شانس شما برای کسب بازدهی بیشتر خواهد شد به گونه ای که ارزیابی نشان می دهد احتمالا بازدهی به ازای هر سال یک درصد بیشتر از ابزار مشابه خواهد بود. سود نقدی هر سبد حداکثر تا 3 روز پس از دوره ماهانه ویا 3 روز بعد از شروع ماه قابل پرداخت است.

در سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه چه خواهید داشت:

این سبد در واقع یک سبد اختصاصی متشکل از موارد زیرا است:

  • سپرده بانکی
  • اوراق مختلف از جمله اسناد خزانه و اوراق کوپن دار،سلف های کالایی
  • صندوقهای درآمد ثابت
  • سهام با پرداخت سود نقدی بالا بسته به شرایط بازار به ویژه سهام توام با اوراق تبعی (اوراق تبعی ابزار مالی است که بازدهی خرید و نگهداری سهام را در یک محدوده زمانی تضمین می کند) و عرضه‌های اولیه

بازدهی سبد بدون ریسک با درآمد نقدی ماهانه چقدر خواهد بود؟

به صورت عمومی بازدهی این سبد به دلیل نداشتن ریسک بسیار به بازدهی شاخص اوراق بدون ریسک و نرخ سپرده های بانکی نزدیک است اما سبدگردان می کوشد با مذاکره با ناشران اوراق و بانکها پرمیومی را برای مشتریان نسبت به نرخ پایه برای مشتریان فراهم کند.

بر اساس این منحنی سود بیشتر نیازمند دوره سرمایه گذاری بلند مدت تر است.

هزینه سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه برای سرمایه گذار چقدر است؟

اگر بازدهی این سبد از 20درصد کمتر باشد تنها یک درصد هزینه از مشتریان دریافت می گردد اما برای بازدهی بیش از 20درصد سبدگردان به میزان تلاش بیشتر خود از مازاد درآمد حاصله درصد ناچیزی را بسته به میزان ارزش اولیه سبد دریافت می کند.

به عنوان مثال اگر بازدهی سبد برای یکسال معادل 24درصد گردد هزینه پرداختی از سوی مشتری معادل یک درصد بعلاوه (اگر مبنای تقسیم 10درصد به 90 درصد براساس مازاد به نفع مشتری باشد) 0.4 درصد (کلا معادل 1.4درصد)و سهم سرمایه گذار 22.6 درصد خواهد بود.همچنین سود ماهانه دوره معاف از مالیات و هر گونه عوارض می باشد.

امکان بازخرید سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه:

در صورتی که به هر دلیل قصد خاتمه سبد درآمد ثابت را داشته باشید، میتوانید سبد خود را بازخرید کنید لذا این سبد کاملا یک پس انداز در دسترس است و همچنین مشمول هیچ نرخ جریمه ای در بخش اوراق نشده و در بخش سپرده بانکی یا فسخ اوراق تبعی مطابق شرایط رفتار می شود ولی سبدگردان جریمه ای را اعمال نخواهد کرد از این رو سود سبدگردان براساس قرارداد منعقده در 7روز کاری مطابق شرایط وجوه شما را تحویل خواهد داد.

امکان دریافت وام بر روی سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه:

با مذاکرات انجام شده با بانکهای مختلف،سبدگردان داریوش دارندگان سبد های یکساله و بیشتر را در ازای به ازای وثیقه گذاری سبد خود به بانکها برای دریافت وام معرفی می کند.شرایط این وام جداگانه در قرارداد میان سرمایه گذار و بانک معرفی شده توسط سبدگردان داریوش مشخص می گردد و پرداخت این تسهیلات همچنین تابع شرایط نظام بانکی و منابع آن می باشد و سبد گردان تعهدی نسبت به این مساله نداشته و تنها یک مزیت اضافی درصورت امکان خواهد بود.