دکتر سید محمدرضا امامی

عضو هیئت مدیره

 • DBA از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد – مدیریت مالی دانشگاه علوم و تحقیقات
 • کارشناسی – مهندسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری داریوش
 • مدیرعامل کارگزاری بانک پاسارگاد
 • رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بورس بهگزین
 • قائم مقام شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 • مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک صادارت
 • مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
 • عضو هیات مدیره شرکت مهندسی بن‌دژکاو
 • عضو کمیته تدوین اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • موسس و مدیر سرمایه‌گذاری اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 • مدیریت نهادهای مالی
 • نمایندگی 2 (اصول بازار سرمایه/ معامله‌گری)