گزارش بازار سرمایه | بیست و یک فروردین

گزارش روزانه بورس اوراق بهادار
شنبه– 21 فروردین 1400

اولین روز کاری هفته سوم فروردین باز هم نشانه ای از برگشت پول در خود نداشت و بازار با صفوف سنگین فروش آغاز شد. به نظر می رسد همچنان ابهام در متغیرهایی مثل نرخ ارز، سرانجام مذاکرات و تصمیم در مورد دامنه نوسان، موجب منفعل شدن سرمایه گذاران شده است.
شاخص کل با افت 9151 واحدی به عدد 1.240.758 رسید. رکورد کمترین ارزش معاملات باز هم شکسته شد و ارزش معاملات امروز (سهام و حق تقدم) 1.159 میلیارد تومان می باشد. شواهدی چون افت ارزش معاملات و خروج نقدینگی توسط حقیقی ها، نشان می دهد همچنان باید منتظر ماند تا روزنه های امید جای خود را به گرد مرده پاشیده شده در بازار بدهد.
در جریان معاملات امروز 463 میلیارد تومان خروج نقدینگی توسط حقیقی ها ثبت شد. بیشترین ارزش معاملات مربوط به 4 نماد غپاک، دارایکم، وپاسار و اپال می باشد.
در پایان معاملات امروز 540 نماد منفی بسته شدند و ارزش صفوف فروش به عدد 5980 میلیارد تومان رسید. از طرفی فقط 24 نماد مثبت بودند و ارزش صفوف خرید 150 میلیارد تومان بود. ارزش دلاری بازار نیز با کاهش 2 میلیارد دلاری به 246 میلیارد دلار رسید. قیمت دلار نیز در محدوده 24.800 تومان قرار دارد و همچنان منتظر مشخص شدن نتایج مذاکرات می باشد.
معاملات در نمادهای بمیلا، بپیوند، امین، معیار، آبادا، دامین، غپاک، تمحرک و ساراب قابل بررسی می باشد.