گزارش بازار سرمایه | دو خرداد

گزارش روزانه بورس اوراق بهادار
یکشنبه – ۲ خرداد ۱۴۰۰

در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت 20421واحدی به عدد 1107796 واحد رسید. شاخص هم وزن هم با افت 3953واحدی به عدد 388201واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل را به ترتیب نمادهای فارس فملی وپاسارو شستا داشتند. و دریغ از تاثیر مثبت.
ارزش معاملات 1886میلیارد تومان بوده است که باز هم خروج نقدینگی داشتیم و 637میلیارد تومان از آن توسط حقیقی از بازار خارج شده است. نکته جالب و بهت آور این است که ارزش مجموع صف های خرید تنها 33میلیارد تومان بوده است در مقابل ارزش صف های فروش بالغ بر 6300میلیارد تومان بوده است
در ابتدای بازار تلاش هایی برای جمع آوری صفوف فروش بزرگان بازار شد اما در نهایت با ادامه پیدا کردن فشار فروش دوباره با صف فروش همراه شدند.
امروز ناظر بورس در ادامه سیاست تایید بازگشایی بدون دامنه اجازه بازگشایی به نمادهای شتوکا ولملت سهگمت و غگلپا در درصدهای بالای منفی را داد. البته در ادامه بازگشایی سهم پرحاشیه بانک ملت را داشتیم که ناظر دیگر منفی 25درصدی سهم را تحمل نکرد و احتمالا بازگشایی سهم به فردا موکول شد.
از لحاظ تکنیکالی شاخص کل و بیشتر سهام تاثیر گذار حمایت های مهمی را شکستند و شاخص کل به نظر به سمت اهداف تکنیکالی محدوده 950تا 1050هزار واحد در حرکت است. به نظر باید منتظر ماند و در آن محدوده شرایط بازار را دوباره بررسی کرد.
از لحاظ بنیادی هم همچنان شبهات ادامه دارد و مفروضات روشنی نداریم.