آزاد سازی نرخ سنگ آهن

آزاد سازی سنگ آهن و تاثیر آن بر p/e نمادهای شرکت‌های معدنی چگونه خواهد بود؟