تحلیل بنیادین

تحلیل بنیادی از داده‌های عمومی برای ارزیابی ارزش سهام یا هر نوع دیگر از اوراق بهادار استفاده می‌کند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با بررسی عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره و وضعیت کلی اقتصاد، تجزیه و تحلیل اساسی در مورد ارزش یک اوراق قرضه انجام دهد.

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه – سهام کرماشا

ارزش بازار شرکت در روز جاری بالغ بر 127 هزار میلیارد ریال می‌باشد. لذا با توجه به درآمد فروش 12 ماهه و ارزش بازار شرکت در تاریخ آخرین گزارش، نسبت p/s برای شرکت 5.9 می‌باشد. این در حالی است که در پایان خردادماه سال 99 و با توجه به برابری ارزش بازار با ارزش کنونی روز شرکت، این نسبت 9.77 (درآمد شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به خرداد 99 برابر 14.3 هزار میلیارد ریال) بود.