ژوئن 2021

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

گزارش بازار سرمایه | هشت تیر

بازار امروز 8 تیرماه با رشد 4 هزار و 700 واحدی شاخص همراه بود و شاخص کل در عدد 1،248،540 واحد به کار خود پایان داد. ارزش معاملات خرد با کمی کاهش نسبت به روز گذشته 6،200 میلیارد تومان بود و امروز پس از 5 روز متوالی زنجیره ورود پول حقیقی قطع شد و شاهد خروج 20 میلیارد پول حقیقی بودیم که عدد قابل توجهی نمی‌باشد.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

گزارش بازار سرمایه | بیست و پنج خرداد

امروز 25 خرداد با 44 واحد اصلاح به عدد 1،150،159 واحد رسید که همچنان به فعالین یادآوری کند که قصد عبور از مقاومت 1،200،000 را ندارد. ارزش معاملات خرد به عدد 4 هزار میلیارد تومان رسید و شاهد خروج 550 میلیارد پول حقیقی از بازار بودیم.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

گزارش بازار سرمایه | هجده خرداد

ارزش معاملات خرد امروز به عدد قابل توجه 5،635 میلیارد تومانی رسید که از ابتدای سال جاری جزو 5 روز برتر از نظر ارزش معاملات خرد می‌باشد؛ که اتفاق مثبتی است. تا نیمه اول بازار امروز شاهد ورود پول حقیقی بودیم که سپس با شدت گرفتن عرضه ها بازار با خروج 251 میلیارد تومانی پول حقیقی همراه بود.