آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

دوره آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

دوره رایگان آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه ارائه شده توسط متخصصان شرکت سبدگردان داریوش روشی ایده‌آل برای آشنایی با بازارهای سرمایه و بورس است.