نامه‌ی بهمن ۱۳۹۹ به دوستان داریوش

یکماه از شروع فعالیت سبدگردان داریوش گذشته است و لازم است ارتباط بیشتری میان اعضای خانواده داریوش و دوستان این نهاد نوپا مالی برقرار باشد، لذا همانگونه که ایده جنب پل حافظ را از سروش خسروی عزیز گرفتم و روزنوشت‌ها را از دکتر سید حمید حسینی، برای چارچوب این ارتباط یکی از تحسین برانگیزترین ساختارهای …

نامه‌ی بهمن ۱۳۹۹ به دوستان داریوش Read More »