دارا یکم

گزارش بازار سرمایه | شانزده فروردین

ارزش معاملات امروز در تابلوی بورس و فرابورس بدون در نظر گرفتن معاملات اوراق مشارکت و معاملات بلوکی 3.906 میلیارد تومان بود که افزایش 102 درصدی نسبت جلسه معاملاتی روز گذشته داشت. از طرفی حدودا 27% ارزش معاملات مربوط به چهار نماد پالایش، شپنا، دارایکم و شتران می‌باشد.