گزارش بازار سرمایه | بیست و یک فروردین

شاخص کل با افت 9151 واحدی به عدد 1.240.758 رسید. رکورد کمترین ارزش معاملات باز هم شکسته شد و ارزش معاملات امروز (سهام و حق تقدم) 1.159 میلیارد تومان می باشد.