نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

گزارش بازار سرمایه | بیست و سه فروردین

نکته مثبت بازار بورس در بیست سوم فروردین، افزایش ارزش معاملات نسبت به روزهای قبل بوده است. ارزش معاملات امروز به عدد 2304 میلیارد رسید که در مقایسه با روز گذشته رشد 62% داشته است، همچنین شاخص فرابورس با رشد 24 واحدی به عدد 17796 واحد رسید.