نقشه بازار سرمایه - 18 فروردین 1400

گزارش بازار سرمایه | هجده فروردین

در پایان معاملات امروز، 44 نماد مثبت و 521 نماد منفی بسته شدند. ارزش صفوف خرید 157 میلیارد تومان و ارزش صفوف فروش 4791 میلیارد تومان بود. در جریان معاملات امروز 459 میلیارد تومان خروج پول حقیقی مشاهده گردید و ارزش دلاری بازار در محدوده 246 میلیارد دلار قرار گفته است.